Zawiadomienie o regatach OpTychy vol.2

To już zapowiedź drugich regaty OpTychy o Puchar prezydenta Miasta Tychy w klasie Optimist

Podobnie jak zeszłego roku jest imprezą skierowana do najmłodszej grupy żeglarzy, dla których start w regatach ma być formą zdobywania doświadczenia do startu w regatach wyższej rangi.

Głównym celem pucharu jest promowanie żeglarstwa oraz naszej działalności. Impreza ma charakter otwarty

Puchar zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych :

1 kategoria – wiek 7-9 lat

2 kategoria – wiek 10-13 lat

Maksymalna liczba uczestników to 20 osób

 1. Termin i miejsce rozegrania regat

  1. „Dzika Plaża” j. Paprocańskie
  2. 24.08.2023 (sobota )
 2. Organizator
  1. Water Sports Angelika Bocheńska – Gang Żeglarzy
 3. Współorganizatorzy oraz sponsorzy
  1. Szkoła Żeglarstwa Layline
  2. Tj Boats
  3. WOPR Tychy
  4. Miasto Tychy
  5. Port Pieśni Pracy
 1. Przepisy
  1. Obowiązuje wspólna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców
  2. Regaty będą rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa Racing Rules of Sailing /2021-2024/, Instrukcją żeglugi oraz przepisami obowiązującymi na Polskich wodach śródlądowych
 1. Warunki uczestnictwa
  1. Zgłoszenie przez stronę : https://forms.office.com/r/FXZW6QUcbi
  2. Brak posiadania licencji zawodnika PZŻ
  3. Pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w regatach
  4. Podpisanie przez opiekuna prawnego regulaminu uczestnictwa oraz niniejszego zawiadomienia
 1. Wpisowe
  1. BRAK
 2. TRENING regatowy 
  Przewidujemy ogłoszenie dwóch terminów treningów przed regatowych
 3. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.08.2023, wyłącznie poprzez stronę internetową
 1. Program regat
  1. 8:30 – 9:30 – Zapisy i sprawy organizacyjne
  2. 9:30 – Losowanie Jachtów
  3. 10:00 – start regat
  4. 13:00 – zakończenie regat
  5. 15:00 – rozdanie nagród
 2. Formuła regat
 • Regaty rozegrane zostaną w klasie Optimist na jachtach dostarczonych przez Organizatora
 • Po zakończonej rejestracji, która odbędzie się w godzinach 800 do 900 dokonują losowania jachtów według kolejności rejestracji.
 • Po rejestracji wszystkich osób nastąpi odprawa sterników i omówienie trasy wyścigu.
  Po odprawie załogi przejmują wylosowane jachty.
 • Planuje się odbycie 2 biegów w każdej kategorii
 • Start o godzinie 10:00 przewidywany koniec drugiej tury ok. godziny 13:00
 • W przypadku , gdy któryś z jachtów ulega uszkodzeniu i nie może kontynuować regat , osoba płynąca na tym jachcie zostaje zdyskwalifikowana
 • O ustawieniu trasy regat przed jak i w trakcie wyścigu decyduje sędzia główny
 • Na jachcie podczas wyścigu znajduje się tylko i wyłącznie osoba która została przypisana do jachtu podczas losowania.
 1. Instrukcja żeglugi :
  1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna na stronie www.gangzeglarzy.pl oraz na tablicy przy stanowisku Biura Regat
  2. Trasa regat ustalona będzie przez Sędziego Głównego przy uwzględnieniu ilości zgłoszonych osób oraz warunków atmosferycznych
  3. Instrukcja wraz z przepisami zostanie uproszczona na potrzeby początkujących zawodników oraz przedstawiona na odprawie.
  4. Trasa regat zostanie omówiona i podana do wiadomości po losowaniu jachtów i odprawie sterników
  5. Znakami kursowymi będą boje regatowe
 1. Nagrody
  1. Ogłosimy bliżej regat, ale zapewniamy że każdy uczestnik będzie miał pamiątkę z uczestnictwa
  2. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
   1. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę̨spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami. Wszyscy uczestnicy biorą̨ udział w regatach na własną odpowiedzialność́. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne.
   2. wszyscy uczestnicy biorą̨ udział w regatach na własną odpowiedzialność́ / odpowiedzialność opiekunów prawnycha
   3. Uczestnicy na czas regat mogą samodzielnie wykupić ubezpieczenie NNW
 1. Prawo do wykorzystania wizerunku
  1. Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), wyraża zgodę̨ na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).
 1. Osoby do kontaktu
  1. Organizator ( Angelika Bocheńska) – 572 -344- 224
  2. Sędzia główny ( Jan Bocheński ) 515-851-258
  3. Sędzia pomocniczy ( Maksymilian Pakos)